Essential Songs - The 1960s

Our Price: $43.95
SKU 100209

Over 100 super '60s standards, including: Barbara Ann Îà Big Girls Don't Cry Îà Born to Be Wild Îà California Girls Îà Daydream Believer Îà Downtown Îà Gimme Some Lovin' Îà Good Vibrations Îà A Groovy Kind of Love Îà Help Me Rhonda Îà Hey Jude Îà I Want to Hold Your Hand Îà The Loco-Motion Îà My Guy Îà Respect Îà Soldier Boy Îà Spooky Îà Stand by Me Îà Twist and Shout Îà Yesterday Îà and more.

You recently viewed

Clear recently viewed